جستجوی سریع


محدوده قیمت:
از تومان
تا تومان
تاریخ از : روز ماه سال    
تاریخ تا : روز ماه سال    

اگزاست فن ضد انفجار - فن تکفاز ضد جرقه - فن EX ضد انفجار


اگزاست فن ضد انفجار

فرایند نیرو به عنوان تولید کننده اگزاست فن ضد انفجار در زمینه طراحی ،ساخت و فروش هواکش ضد انفجار ،فن ضد انفجار تکفاز ،هواکش ضد انفجار صنعتی سه فاز و تکفاز ،فن تکفاز ضد جرقه ،هواکش تخلیه دود ضد انفجار اماده خدمات رسانی به مشتریان می باشد .

فن تکفاز ضد جرقه

طراحی و ساخت فن(هواکش ) ضد انفجار به صورت فن تکفاز ضد جرقه (انفجار ) قابل ارائه می باشد .در ضمن تمامی الکتروفن های ضد انفجار این شرکت تولیدی دارای گواهینامه اتکس و Certificate می باشد و برای محیط های انفجاری با گریدهای IIB و IIC از T3 الی T6 عرضه می شوند .

فن ضد انفجار تکفاز

تولید فن تکفاز ضد انفجار مبنای استاندارد اتکس (ATEX ) اروپا انتخاب و در طراحی فن های ضد انفجار لحاظ می گردد .فن تکفاز ضد جرقه و اگزاست فن ضد انفجار با توجه به نیاز مشتری از الکتروموتور  ضد انفجار Zone1 و Zone2 استفاده می گردد .این نوع از فن تهویه های ضد انفجار در صنعت نفت و گاز ،اتاق باطری ،جایگاههای سوخت که نیاز به تخلیه گازهای انفجاری هست کاربرد دارند .

فن EX ضد انفجار

موتورهای ضد جرقه به کار رفته در این فن های EX ضد انفجار با درجه های حفاظتی d و de هستند .بنابراین مشتریان باتوجه به شرایط محیط و گازهای موجود در ان می توانند نوع الکتروموتور را انتخاب کرده و سفارش جهت ساخت را به امور فنی شرکت اعلام نمایند .به عنوان مثال در محیط های گازی احتمال انتشار گاز هیدروژن وجود دارد باید از ExdIIcT4 استفاده نمود .

فن هواکش ضد انفجار

فن ضد انفجار سه فاز ،قیمت فن ضد انفجار تک فاز ،فروش فن ضد انفجار ،فن ضد انفجار تکفاز ،فن تخلیه دود ضد انفجار ،ضد انفجار ex فن ،فن دمنده ضد انفجار ،تولید کننده فن ضد انفجار ،اگزاست فن ضد انفجار ،قیمت فن ضد انفجار