اخبار


گیربکس حلزونی چیست ؟
گیربکس حلزونی چیست ؟ گیربکس حلزونی ارزانترین و کاربردی ترین نوع از انواع گیربکس در دستگاههای سبک در توان های و سایزهای متنوع تولید و به کار می رود .در گیربکس های حلزونی انتقال نیرو به وسیله چرخ دنده ها صورت میگیرد الکتروگیربکس حلزونی یا موتور گیربکس حلزونی و موتور گیربکس دار حلزونی حاصل کوبله شدن الکتروموتور با گیربکس حلزونی می باشند . کلیه گیربکس ها را می توان باتوجه به نیاز مشتری به شکل کوبله شده با موتور...
الکتروموتور چگونه کار می کند ؟
گیربکس هلیکال یا شافت مستقیم چیست ؟
الکتروموتور ضد انفجار EX چیست ? مشخصات فنی
 الکتروموتور ضد انفجار چیست دسته بندی  منطقه ها چگونه انجام می گردد؟ با تشخیص برخی مناطق کارخانه  به عنوان منطقه خطر، را مشخص می کنیم که چه ناحیه ای خطرناکتر می باشد و به توجه یا تجهیزات بیشتری نیاز دارد و چه منطقه ای کم خطرتر است. همچنین در می یابیم که چه مناطقی ایمن می باشند مشخصات فنی الکتروموتور ضد انفجار دسته بندی محدوده الکتریکی به ما نشان می کند که چه نوع موتورهایی باید در آن منطقه ها استفاده شود و...
الکتروموتور چیست ؟