جستجوی سریع


محدوده قیمت:
از تومان
تا تومان
تاریخ از : روز ماه سال    
تاریخ تا : روز ماه سال    

پمپ روغن داغ ایران تولید - قیمت ایران تولید


پمپ روغن داغ کلاس JIT ایران تولید
پمپ روغن داغ کلاس JIT در 6 مدل به مشتریان عرضه می گردد.

 

پمپ روغن داغ کلاس JIT ایران تولید

 

 مشخصات فنی پمپ روغن داغ کلاس JIT
پمپ های روغن داغ ایران تولید با دمای کارکرد 310 درجه سانتیگراد و با کیفیتی متفاوت تولید می شود. پمپ روغن داغ ایران تولید در 6 مدل ذیل به مشتریان عرضه می شود.
مدل 250-32
مدل 250-40
مدل 250-50
مدل 250-65
مدل 250-80
مدل 200-100
 

پمپ دنده ای ایران تولید

پمپ دنده ای ایران تولید

ایران تولید
تماس برای قیمت
مشاهده جزییات
پمپ روغن داغ ایران تولید

پمپ روغن داغ ایران تولید

ایران تولید
تماس برای قیمت
مشاهده جزییات